Nieuws

Volledige Alphense centrum nu een voetgangerszone

Volledige Alphense centrum nu een voetgangerszone

Het volledige stadshart van Alphen aan den Rijn is door de gemeente vanaf 19 oktober 2018 aangewezen als voetgangerszone. Fietsers zijn te gast in deze zone en gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. De bebording in het centrum is hierop aangepast.

De Lage Zijde was de afgelopen jaren gesloten voor alle verkeer en de Hoge Zijde is sinds 2002 een voetgangerszone. "Het is wenselijk om het gehele gebied gelijk te trekken, omdat dit voor de weggebruikers het meeste duidelijkheid biedt. Het gehele gebied wordt daarom voetgangerszone", aldus de gemeente.

Naast het weren van auto's, worden ook snor- en bromfietsen grotendeels uit het centrum geweerd. Snorfietsen en bromfietsen zijn, net als de lijnbussen, alleen nog toegestaan op de hoofdroute door het stadshart: Castellumstraat, Pieter Doelmanstraat en Van Boetzelaerstraat. In de Van Manderloostraat is fietsen alleen toegestaan tussen 18.00 en 9.00 uur en op de koopavond na 21.00 uur.

In het stadshart is gedurende een beperkte tijd expeditieverkeer toegestaan. Buiten deze tijden zijn laad- en losvoorzieningen beschikbaar rondom het gehele gebied. Taxi's worden niet toegelaten in het gebied. 

"Deze wijzigingen verbeteren de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. Op die manier wordt de leefbaarheid en veiligheid in het stadshart geoptimaliseerd", stelt de gemeente.

Handhaving
De gemeente gaat de nieuwe regels handhaven met camera's die de kentekenplaten van passerende voertuigen scannen. Voertuigen die het gebied in rijden buiten de venstertijden en zonder ontheffing, worden met de camera vastgelegd. Zij ontvangen, na beoordeling van de beelden door een handhaver, een bekeuring. Met dit systeem zal ook op brom- en snorfietsen gehandhaafd worden. 

Het verkeersbesluit is 19 oktober 2018 bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Bezwaar kan worden ingediend binnen zes weken na publicatie.

Reacties op: Volledige Alphense centrum nu een voetgangerszone